SORPRESVO - INT. MESTRE SE MANDÓ A CANTAR EN EL CERTAMEN